Porta Coeli


A les pàgines del llibre hi trobareu les fotografies dels anys setanta i vuitanta en què s’ha inspirat l'escriptor David Castillo per fer la interpretació poètica d’aquells temps. La màgia d’interpretar com la fotografia dialoga amb la poesia i,  sent capaç de transmetre l’essència d’aquells moments viscuts, m’emociona i m’evoca sentiments d’enyorança per un passat irrecuperable.

 

Les fotografies escollides, tracen un recorregut que descriu el front marítim, i tot l’espai del litoral de Barcelona, un paisatge fantàstic i decadent, que ha estat durant molts anys motor de la ciutat i també font d’inspiració per un gran nombre d’artistes i creadors.

 

L’edició l’il·lustra amb discreció alguns indrets i instants del vessant costaner de Barcelona, el far del Llobregat, la muntanya de Montjuïc, l’espigó i l’interior de la bocana del Port Vell.

 

El territori i la diversitat de les feines que s’hi feien, quins eren els rols que marcaven el temps de lleure. El comerç i l’arribada dels vaixells, el moviment de mercaderies, els pescadors, la seva labor i altres feines de manteniment dels vaixells al dic sec. Les grues, alguns objectes i persones trobats pel camí. Les platges i la gent, de la Barceloneta fins a l’antiga estació de tren del Poble Nou.


 

El llibre el podeu adquirir directament a l'editorial Marge Books